<آپلود عکس"

به سایه سرو خوش آمدید. کلیه اشعار متعلق به نویسنده آن می باشد و کپی از آن در سایت یا وب لاگ با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است

WELCOM TO:SARVENAZ.BLOGSKY.COM
آرشیو

لوگوی دوستان

خبرنامه وب لاگ

آرمیتا

free counters
www.shereno.com{ ماشمع مرده ایم درگور عشق خود* * پروانه نیستیم که هرسوگذرکنیم }

پنج‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1391
تقدیمی ازاستادگرانقدردکترحامدزرین قلمی

تقدیمی بسیار زیباوارزشمنداستادگرانقدرم جناب دکترحامد زرین قلمی عزیزدرفیس بوک به شاگردشان

برای دوست عزیزم هنرمندگرانقدراستادکریم لقمانی سروستانی

می کنددردل غمت بیداد، بیداد ای کریم

بی وفائی تا به کی؟ای داد، ای دادای کریم

خودنمی دانم کجادل راربودی ازبرم

یاکجاگشتی مراصیاد، صیادای کریم

خوب می دانم کزآن موی سپیدت داده ای

زلف صدابروکمان برباد، بربادای کریم

شورشیرینت به سرآخرمرادیوانه کرد

عاقبت گشتم چنان فرهاد، فرهادای کریم

بلبل ازدستم دگرجانش به لب آمدکه من

می زنم ازدست توفریاد ، فریاد ای کریم

دلبری دیگرنمانده جمله رادل برده ای

وه که هستی دلبری استاد، استادای کریم

کی بیایی وُمراازبند غم فارغ کنی

کی نمایی دوست رادلشاد ، دلشادای کریم

نوعروسان چمن درانتظارِ مقدمت

تابیایدمرکب ِ داماد ، دامادای کریم

باغ البرزوُ لطافتهای یاران یادباد

مهرشان هرگز نرفت ازیاد ،ازیادای کریم

من خزانم ، لیک امیدبهاران زنده است

تاتوداری سبزی شمشاد، شمشاد ای کریم

حامدازیادعزیزان دلخوش است اما دگر

رونق ازبازار اوافتاد ، افتاد ای کریم

(شاعر : استادحامد زرین قلمی )


شمع ایم وکارما فقط سوختن است درسینه خود شعله برافروختن است پروانه نباشیم که گردشمع پروازکنیم درس عاشقی به غیر آموختن است
کریم لقمانی

دیگرنوشته های من