<آپلود عکس"

به سایه سرو خوش آمدید. کلیه اشعار متعلق به نویسنده آن می باشد و کپی از آن در سایت یا وب لاگ با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است

WELCOM TO:SARVENAZ.BLOGSKY.COM
آرشیو

لوگوی دوستان

خبرنامه وب لاگ

آرمیتا

free counters
www.shereno.com{ ماشمع مرده ایم درگور عشق خود* * پروانه نیستیم که هرسوگذرکنیم }

جمعه 3 فروردین‌ماه سال 1397
بازی روباختم (ترانه )

ثبت شده درتاریخ جمعه 3فروردین 97 به شماره سریال درسایت شعرنو

اینستاگرام

توخیالِ پوچ وُ خامم ، عشقی رویایی روساختم

روزوشب براش نشستم ، سازعشق ومینواختم

تا که او کنج دلم بود ، به کسی دل نمی بستم

مثل اسب رام واهلی ، همیشه براش میتاختم

آس دل تو دست من بود ، اما او خیلی حریف بود

وقتی که دست شُو رو کرد، عاقبت بازی روباختم

کسی احوالم نپرسید، چرامن دیوونه گشتم

تا که تا شد کمر من ، دوست ودشمن وُ شناختم

دست این دوره زمونه ، عاشقی دیگه تمومه

توخودم دارم میسوزم ، مثه آهنی گداختم

**==**==*==**

دوباره ازراه رسیده ، شب

دوباره زمستان شده ، بهار

گرفته آسمان دلش

ازبادوبارانِ بی نسیم

دوباره خانه تهی گسته

ازتو!

وعطردلنشین تنت

اما من ، درآغوش خستگی

دوباره نشستم کناردر

چشمم به دورها ودلم پرتپش

گوشم انتظار

بشنودصدای خرامیدنت

روی علفزارکوچه باغ

که چه طنار نزدیک میشوی

تاخستگی رها کنم ازتن

ودرآغوش گیرم تورا !

s@rv

shereno.com/profile.php?id=5531


شمع ایم وکارما فقط سوختن است درسینه خود شعله برافروختن است پروانه نباشیم که گردشمع پروازکنیم درس عاشقی به غیر آموختن است
کریم لقمانی

دیگرنوشته های من